Πρώτη χρήση ναυτικού πτυσσόμενου περισκοπίου έγινε το 1901 από τον εφευρέτη αυτού Σάιμον Λέικ με αρχικές ονομασίες: "ομνησκόπιο", ή "σκαλομνησκόπιο". Παράλληλα αναφέρεται και μια ιταλική εφεύρεση ένα χρόνο πριν που μάλλον είχε μείνει στο σχεδιασμό. Το πρώτο περισκόπιο άρματος μάχης εφευρέθηκε από τον Πολωνό Ροδόλφο Γκάντλαχ το 1936 που έφερε πολωνικό άρμα μάχης.

Click to get cool Animations for your MySpace profile

Η Ελλάδα του 2016 αναστενάζει στα συσσίτια...

Τρίτη, 23 Αυγούστου 2016

Ποιοι σπουδάζουν φιλοσοφία στην Ελλάδα; Μία πρωτότυπη έρευνα από το ΕΜΠ για το φύλο, τις γνώσεις και τις πολιτιστικές επιλογές των φοιτητών

By  

philosophy-6
Οι σπουδαστές φιλοσοφίας είναι κυρίως γυναίκες, απόφοιτοι δημόσιων σχολείων, προέρχονται από χαμηλά ή μεσαία εισοδηματικά στρώματα, ασχολούνται με την πολιτική, ακούνε Hip Hop και έντεχνη μουσική, δεν γράφουν ποίηση ούτε επισκέπτονται γκαλερί αλλά πηγαίνουν συχνά σε Αρχαιολογικά Μουσεία. Ελάχιστοι δηλώνουν βαθιά εξοικειωμένοι με τη φιλοσοφία αλλά πιστεύουν ότι μέσω των σπουδών τους, θα καλλιεργήσουν τον τρόπο που σκέφτονται, που κατανοούν τον κόσμο και τελικά τον τρόπο που αισθάνονται.
του Δημήτρη Καλαντζή
Την έρευνα για το προφίλ των σπουδαστών Φιλοσοφίας στα ελληνικά ΑΕΙ και το βαθμό εξοικείωσής τους με το «φιλοσοφικό επιχείρημα», διενήργησε ο τομέας Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών Επιστημών & Δικαίου της σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με επιστημονικό υπεύθυνο τον επ. καθηγητή Κώστα Θεολόγου και ερευνητική ομάδα τους: Σιμόνη Ηλιάδη, υπ. Δρ. ΕΜΠ, Κώστα Θεολόγου, Επίκουρο Καθηγητή ΕΜΠ και Σπύρο Στέλιο, Δρ. Φιλοσοφίας, ΕΔΙΠ ΕΜΠ. Η έρευνα δεν χρηματοδοτήθηκε από κάποιον φορέα αλλά υλοποιήθηκε από τους ίδιους τους ερευνητές με τη συνδρομή του «Εργαστηρίου Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας, Ιστορίας και Κοινωνιολογίας των Επιστημών» του ΕΜΠ (αναλυτικότερα η «ταυτότητα» της έρευνας στο τέλος του άρθρου).
Στην έρευνα συμμετείχαν σπουδαστές που παρακολουθούν μαθήματα Φιλοσοφίας σε έξι ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πανεπιστήμιο Κρήτης και Πανεπιστήμιο Πατρών.
Στην Ελλάδα φοιτούν περίπου 12.000 νέοι σε τμήματα Φιλοσοφίας με τη συντριπτική πλειοψηφία τους να είναι γυναίκες. Αναλυτικότερα η εικόνα του προφίλ τους και των πολιτιστικών τους επιλογών προκύπτει από τους ακόλουθους πίνακες και γραφήματα:
φφφφφφφφφφφφ
eeee
eeeerrr
88888888
333388888888
22222
Από τις απαντήσεις των φοιτητών που συμμετείχαν στην έρευνα προκύπτουν τα εξής κοινωνιολογικά χαρακτηριστικά:
 •  Οι σπουδαστές Φιλοσοφίας είναι κυρίως γυναίκες (ποσοστό 74%), αλλά όσο προχωρά η εξειδίκευση και το επίπεδο σπουδών ο αριθμός των αντρών σπουδαστών αυξάνεται και σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνά τον αριθμό των γυναικών.
 • Οι σπουδαστές Φιλοσοφίας είναι κατά πλειοψηφία (ποσοστό 90%) απόφοιτοι δημόσιων σχολείων και όχι ιδιωτικών και αυτό εν μέρει εξηγείται, εφόσον τα ιδιωτικά σχολεία στην Ελλάδα είναι συντριπτικά λιγότερα από τα δημόσια.
 • Οι σπουδαστές Φιλοσοφίας προέρχονται από χαμηλά ή μεσαία εισοδηματικά στρώματα και αυτό επίσης εξηγείται αφενός από τη περίοδο οικονομικής ύφεσης που διέρχεται η χώρα και ο πληθυσμός της.
 • Οι σπουδαστές Φιλοσοφίας ακούνε κυρίως Hip-hop – Pop – Rock ή Έντεχνη μουσική, ενώ μόνο το 8% των σπουδαστών επιλέγει την κλασσική μουσική.
 • Οι σπουδαστές Φιλοσοφίας ασχολούνται στην πλειοψηφία τους με την πολιτική ή έστω θεωρούν τον εαυτό τους πολιτικοποιημένο κατά 55%.

ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Δεύτερος στόχος της έρευνας από την ομάδα καθηγητών του ΕΜΠ, ήταν να διερευνηθεί ο βαθμός ενδιαφέροντος και εξοικείωσης των σπουδαστών με το αντικείμενο, τα εργαλεία και τις βασικές έννοιες της Φιλοσοφίας, καθώς και οι προσδοκίες από τις σπουδές τους.
aaaaaaaaaa
21112
3333
3355533
999355533
9898988989
Όσον αφορά στο ενδιαφέρον των σπουδαστών για τη Φιλοσοφία και τον βαθμό εξοικείωσής τους με τις έννοιες και τα εργαλεία της, τα συμπεράσματα της έρευνας δείχνουν:
 • Το 64% των σπουδαστών ασχολείται με τη Φιλοσοφία από τα μαθητικά του χρόνια, ενώ περίπου ένας στους τρεις σπουδαστές διαβάζουν ή έχουν διαβάσει εξωδιδακτικά βιβλία Φιλοσοφίας στον ελεύθερο χρόνο τους.
 • Η συντριπτική πλειοψηφία των σπουδαστών φιλοσοφίας εκτιμά ότι τα μαθήματα φιλοσοφίας (θα) συμβάλλουν και στον τρόπο που σκέφτονται (ποσοστό 91%) και στον τρόπο που κατανοούν τον κόσμο (ποσοστό 83%) και στον τρόπο που αισθάνονονται (ποσοστό 71%).
 • Το ποσοστό των φοιτητών που δηλώνει υψηλό ή πολύ υψηλό βαθμό εξοικείωσης με τη φιλοσοφία δεν ξεπερνάει το 16%. Εντούτοις προκαλεί σχετική έκπληξη το γεγονός ότι στην κατηγορία σπουδαστών «φοιτητές Φιλοσοφικών Σχολών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων Φιλοσοφίας» το ποσοστό που δηλώνει υψηλό ή πολύ υψηλό βαθμό εξοικείωσης με τη φιλοσοφία είναι μόλις 17%.
 • Ο χαμηλός βαθμός εξοικείωσης των σπουδαστών διαπιστώνεται και από την επίδοσή τους στις ερωτήσεις φιλοσοφικών γνώσεων. Με άλλα λόγια οι φοιτητές δεν δηλώνουν απλώς χαμηλό βαθμό εξοικείωσης, αλλά είναι όντως πολύ λίγο εξοικειωμένοι με το αντικείμενο και τις βασικές έννοιες της Φιλοσοφίας ή τουλάχιστον λιγότερο εξοικειωμένοι απ’ όσο αρχικά περίμεναν οι ερευνητές. Ενδεικτικό ή ακριβέστερα αποκαλυπτικό παράδειγμα αποτελεί η έννοια της γνώσης, όπου μόνο το 14% των φοιτητών επέλεξε να την ορίσει ως αληθή δικαιολογημένη πεποίθηση, δηλαδή τον βασικό ορισμό στον πλατωνικό διάλογο Θεαίτητος (368/7 π.Χ.).
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ;
Τρίτος στόχος της έρευνας ήταν να μετρηθεί το επίπεδο γνώσης της φιλοσοφικής επιχειρηματολογίας (philosophical argument).
989898898ρρ9
955589898898ρρ9
95558559898898ρρ9
95555558559898898ρρ9
Από τις απαντήσεις των φοιτητών οι ερευνητές καταλήγουν στα εξής συμπεράσματα:
 • Οι σπουδαστές δεν είναι εξοικειωμένοι με την έννοια του επιχειρήματος, παρόλο που το επιχείρημα ως εργαλείο αποτελεί θεμέλιο κύτταρο της Φιλοσοφίας και του φιλοσοφικού στοχασμού μέσω της Λογικής. Μόνο το 33% των σπουδαστών που συμμετείχαν στην έρευνα επέλεξε τον ορθό ορισμό του επιχειρήματος. Συν τοις άλλοις διαπιστώθηκε ότι λιγότεροι από ένας στους δυο πτυχιούχους Φιλοσοφίας ή μεταπτυχιακούς φοιτητές γνώριζε τα συστατικά που συγκροτούν ένα επιχείρημα (τουλάχιστον μία προκείμενη και ένα συμπέρασμα).
 • Οι φοιτητές Φιλοσοφίας, παρά την αδυναμία τους να επιλέξουν τον ορθό ορισμό του επιχειρήματος, ήταν στην πλειοψηφία τους σε θέση να αναγνωρίσουν αν μια πρόταση ή ένα σύνολο προτάσεων συνιστά επιχείρημα ή όχι. Μάλιστα οι ερωτήσεις αναγνώρισης των επιχειρημάτων ήταν οι ερωτήσεις με τα υψηλότερα ποσοστά ευστοχίας των φοιτητών, ανεξαρτήτως Ιδρύματος.
 • Οι φοιτητές Φιλοσοφίας δεν είναι καθόλου εξοικειωμένοι με τις έννοιες ορθό, έγκυρο, άκυρο και (λογική) πλάνη. Οι ερωτήσεις χαρακτηρισμού επιχειρημάτων ήταν οι ερωτήσεις που συγκέντρωσαν τα χαμηλότερα ποσοστά εύστοχων απαντήσεων στο σύνολο των ερωτήσεων φιλοσοφικών γνώσεων, με τους μεταπτυχιακούς φοιτητές να σημειώνουν τα υψηλότερα ποσοστά εύστοχων απαντήσεων δίχως, ωστόσο, αυτά να ξεπερνούν το 40%.
 • Οι σπουδαστές του Πανεπιστημίου Πατρών είχαν τις καλύτερες επιδόσεις και στο σύνολο των ερωτήσεων φιλοσοφικών γνώσεων και στις ερωτήσεις που αφορούσαν ειδικότερα τη φιλοσοφική επιχειρηματολογία.
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 
Η έρευνα του τομέα Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών Επιστημών & Δικαίου της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, βρίσκεται στη διαδικασία έκδοσής της, με πλήθος ακόμα στοιχείων και συμπερασμάτων.
Θεματικός τίτλος:
Έρευνα για τους σπουδαστές Φιλοσοφίας στα ελληνικά ΑΕΙ: Ταυτοτικά στοιχεία των Σπουδαστών Φιλοσοφίας στα ελληνικά ΑΕΙ και βαθμός εξοικείωσής τους με το φιλοσοφικό επιχείρημα
Ερευνητική ομάδα
Σιμόνη Ηλιάδη, υπ. Δρ. ΕΜΠ
Κώστας Θεολόγου, Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ
Σπύρος Στέλιος, Δρ. Φιλοσοφίας, ΕΔΙΠ ΕΜΠ
Επιστημονικός υπεύθυνος
Κώστας Θεολόγου, Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ
Χρηματοδότηση


Η έρευνα δεν χρηματοδοτήθηκε από κανένα φορέα. Υλοποιήθηκε εξ ολοκλήρου με ίδιους πόρους των ερευνητών και με την βοήθεια του τεχνολογικού εξοπλισμού και με αναλώσιμα του «Εργαστηρίου Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας, Ιστορίας και Κοινωνιολογίας των Επιστημών και Τεχνολογίας» του Τομέα Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών Επιστημών και Δικαίου της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου.

Πληθυσμός, δείγμα, δειγματοληψία

Ο πληθυσμός της έρευνας είναι οι προπτυχιακοί-μεταπτυχιακοί σπουδαστές που παρακολουθούσαν μαθήματα Φιλοσοφίας το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 στην Ελλάδα. Χρησιμοποιήθηκε η δειγματοληψία που βασίζεται σε διαθέσιμα υποκείμενα (availability sampling), έλαβαν μέρος συνολικά 731 σπουδαστές έξι ελληνικών ΑΕΙ. Όλοι οι παρόντες στην αίθουσα φοιτητές του κάθε μαθήματος με την άδεια -ή την προτροπή- του διδάσκοντα δέχτηκαν να συμμετάσχουν στην έρευνα. Το δείγμα δεν βασίστηκε σε εθελοντική συμμετοχή, αλλά περιλαμβάνει όλους όσους έτυχε να παρακολουθούν εκείνη τη μέρα το εκάστοτε μάθημα.

Πέμπτη, 6 Αυγούστου 2015

“Λεφτά αισθήματα”!

 Δείτε στο βίντεο την αντίδραση της όταν κατάλαβε ότι ο νεαρός δεν οδηγούσε Mercedes.


girl1
Θύμα φαρσέρ, έπεσε νεαρή στις ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να αποκαλυφθεί ότι κρίνει τους ανθρώπους, από… τα “λεφτά τους αισθήματα”!
Η ΦΑΡΣΑ
Ένας φαρσέρ, κάθεται πάνω σε μια Mercedes. Όταν πέρασε η γυναίκα, τη ρώτησε αν ξέρει κάποιο εστιατόριο για να φάει και την προσκάλεσε στο αυτοκίνητό του να τον συνοδέψει.
Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ
Αφού δέχτηκε η κοπέλα, ο νεαρός της δείχνει να τον ακολουθήσει στο Toyota, που είναι παρκαρισμένο ακριβώς πίσω από τη Mercedes, με αποτέλεσμα η νεαρή να… την κάνει!
Δείτε το αστείο βίντεο:

Κυριακή, 27 Ιουλίου 2014

Να σταματήσει η αιματοχυσία, να ανοίξει ο δρόμος συνύπαρξης Ισραήλ - Παλαιστίνης


Όπως αμάχων αυξάνονται στη Γάζα, το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ συμφωνεί καθετήρα σε υποτιθέμενη «εγκλήματα πολέμου»


Ένα αγόρι κοιτάζει μέσα από ένα σχολικό βιβλίο, όπως ο ίδιος κάθεται κάτω από τα ερείπια ενός σπιτιού καταστράφηκε κατά την ισραηλινή αεροπορική επίθεση στην πόλη Χαν Γιούνις. Φωτογραφία: UNICEF/NYHQ2014-0894/El Baba

23 του Ιούλη, 2014 - σήμερα Το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών αποφάσισε να ξεκινήσει μια ανεξάρτητη έρευνα για δήθεν παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού νόμων και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ.

Συνάντηση σε έκτακτη συνεδρίαση σήμερα, το Συμβούλιο εξέδωσε ψήφισμα συμφωνώντας να στείλετε την ερευνητική ομάδα, με ψήφους 29 χώρες υπέρ, 17 αποχές και μόνη αρνητική ψήφο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, με την οποία καταδίκασε έντονα την αποτυχία του Ισραήλ να τέλος παρατεταμένη κατοχή της περιοχής.

Το Συμβούλιο καταδίκασε απερίφραστα τις «εκτεταμένες, συστηματικές και κατάφωρες παραβιάσεις των διεθνών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών» που απορρέουν από τις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις από τις 13 Ιουνίου και απηύθυνε έκκληση για άμεση κατάπαυση του πυρός.

«Το Συμβούλιο καταδίκασε επίσης κάθε μορφή βίας κατά αμάχων, όπου αυτό συνέβη, όπως η δολοφονία των δύο ισραηλινών αμάχων ως αποτέλεσμα την εκτόξευση ρουκετών", σύμφωνα με το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ( ΥΑ ).

Στο ψήφισμα, το Συμβούλιο ζήτησε επίσης από το Ισραήλ να ανοίξει αμέσως την κατεχόμενη Λωρίδα της Γάζας και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να παράσχει επείγουσα ανάγκη ανθρωπιστικής βοήθειας και υπηρεσιών προς τον παλαιστινιακό λαό στη Λωρίδα της Γάζας.

Navi Pillay, ο οποίος άνοιξε την ειδική συνεδρίαση, δήλωσε ότι η σημερινή είναι η τρίτη σοβαρή κλιμάκωση των εχθροπραξιών στην περιοχή κατά τη διάρκεια των έξι ετών που έχει γίνει ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Όπως το 2009 και το 2012 "τα παιδιά, οι γυναίκες, οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με ειδικές ανάγκες" υποφέρουν περισσότερο.


Συνάντηση σε έκτακτη συνεδρίαση, το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ ψήφισε να ξεκινήσει μια ανεξάρτητη έρευνα για δήθεν παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού νόμων και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ. UN / Violaine Martin

Kyung-Wha Kang, Βοηθός Γενικός Γραμματέας για Ανθρωπιστικές Υποθέσεις και Συντονιστή Αναπληρωτής Έκτακτης Βοήθειας του ΟΗΕ, δήλωσε ότι, δεδομένου ότι ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε επιχείρηση "Protective Edge" στις 7 Ιουλίου, πάνω από 600 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη Λωρίδα της Γάζας και ένα άλλο 3.504 τραυματίστηκαν . Επιπλέον, 28 Ισραηλινοί, συμπεριλαμβανομένων των δύο πολίτες που αναφέρονται στο ψήφισμα του Συμβουλίου, σκοτώθηκαν.

«Στη Γάζα, 443 ή 74 τοις εκατό των θυμάτων είναι άμαχοι», δήλωσε ο κ. Kang. "Το ένα τρίτο των αμάχων που έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής είναι τα παιδιά. Ένα παιδί έχει σκοτωθεί κάθε ώρα στη Γάζα κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ημερών. "

Και οι δύο αξιωματούχοι λύπη ότι κάθε επτά-year-old κορίτσι και αγόρι στη Γάζα σήμερα έχει ζήσει ολόκληρη τη ζωή τους υπό πολιορκία, όπως η πιο πρόσφατη μάχες είναι η τρίτη μεγάλη σύγκρουση και την ανθρωπιστική καταστροφή, επιδεινώνοντας την ανθρωπιστική κρίση που προκλήθηκε από επταετούς αποκλεισμό του θύλακα.


Ένα παιδί έχει σκοτωθεί κάθε ώρα στη Γάζα κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ημερών ", Kyung-Wha Kang, Βοηθός Γενικός Γραμματέας για Ανθρωπιστικές Υποθέσεις και Συντονιστή Αναπληρωτής Έκτακτης Βοήθειας του ΟΗΕ, δήλωσε στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. UN / Violaine Martin

«Εγώ κατηγορηματικά να επαναλάβω σε όλους τους παράγοντες αυτής της σύγκρουσης ότι οι πολίτες δεν πρέπει να είναι στοχευμένες," είπε η κα Pillay. «Είναι επιτακτική ανάγκη ότι το Ισραήλ, η Χαμάς και όλες τις παλαιστινιακές ένοπλες ομάδες να συμμορφώνονται αυστηρά με τις ισχύουσες προδιαγραφές του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα."

Έχει υπογράμμισε τη σημασία της εφαρμογής των αρχών της διάκρισης μεταξύ των αμάχων και μαχητών και μεταξύ πολιτικών και στρατιωτικών στόχων, καθώς και της αναλογικότητας και προφυλάξεις κατά την επίθεση.

"Δεν τήρηση αυτών των αρχών μπορεί να ισοδυναμούν με εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας", δήλωσε ο Ύπατος Αρμοστής.


Σε ένα στρατόπεδο προσφύγων στην πόλη της Ράφα, ένα παλαιστινιακό κορίτσι στέκεται στα ερείπια του σπιτιού της, καταστράφηκε σε μια αεροπορική επιδρομή (12 Ιουλίου 2014). Φωτογραφία: UNICEF/NYHQ2014-0911/El Baba

Απηύθυνε επίσης έκκληση για ένα τέλος στην κουλτούρα της ατιμωρησίας και τόνισε ότι οι αξιόπιστες καταγγελίες για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας από τις προηγούμενες κλιμάκωση των εχθροπραξιών στη Γάζα πρέπει να ερευνώνται ως «μέχρι στιγμής, δεν έχουν".

Σημειώνοντας ότι Γενικός Γραμματέας Ban Ki-moon ήταν παρόν στην περιοχή, ελπίζοντας να ενισχύσει την υποστήριξη για κατάπαυση του πυρός, η κα Pillay είπε ότι ελπίζει ότι τα μέρη θα ανταποκριθούν θετικά, αλλά προειδοποίησε ότι η ειρήνη μπορεί να αρχίσει μόνο με το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ανθρώπινης αξιοπρέπειας, και στην πλήρη υλοποίηση του δικαιώματος στην αυτοδιάθεση.
"Όλα αυτά τα νεκρούς και ακρωτηριασμένους πολίτες πρέπει να βαρύνει τις συνειδήσεις όλων μας. Ξέρω ότι το βάρος σε μεγάλο βαθμό από τη δική μου », είπε, προσθέτοντας ότι οι προσπάθειες για την προστασία των αμάχων μέχρι στιγμής έχουν« άθλια αποτυχίες ».Μια νεαρή κοπέλα περιμένει να περάσουν στην Αίγυπτο με την οικογένειά της κλαίει στο Ράφα Border Crossing στη νότια Γάζα. Η Αίγυπτος άνοιξε το πέρασμα για να επιτρέψει στους τραυματισμένους Παλαιστινίους να λάβουν θεραπεία. Φωτογραφία: UNICEF/NYHQ2014-0902/El Baba

«Πιο ισχυροί φορείς, όπως το Συμβούλιο Ασφαλείας, και τα μεμονωμένα μέλη με σοβαρές επιρροή των μερών σε αυτή τη φοβερή και ατελείωτη σύγκρουση, πρέπει να κάνουν πολύ περισσότερα από ό, τι έχουν κάνει μέχρι τώρα για να φέρει αυτή τη σύγκρουση στο τέλος μια για πάντα," προέτρεψε.

Ο Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων επανέλαβε επίσης τις εκκλήσεις της για τον αποκλεισμό της Γάζας πρέπει να αρθεί. Ο αποκλεισμός, που έχει καταστρέψει την οικονομία της περιοχής, έχει οδηγήσει σε υψηλά ποσοστά ανεργίας και την αυξανόμενη εξάρτηση από τη διεθνή βοήθεια.

Ο τελευταίος γύρος των συγκρούσεων έχει διαταραχθεί υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης, καθώς και της ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της Γάζας Plant Power που έκλεισε χθες.


Ταμείο για τα Παιδιά των Ηνωμένων Εθνών (UNICEF) ανέδειξε η αρνητική επίδραση της βίας στα παιδιά έχει τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά. Φωτογραφία από Σαρίφ Σαρηαν

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε επίσης από Makarim Wibisono, του Ειδικού Εισηγητή για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη, ο οποίος μίλησε εξ ονόματος της Επιτροπής Συντονισμού Ειδικών Διαδικασιών του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Σημείωσε ότι εκτός από την σκοτώνει ανθρώπους, οι μάχες είχαν καταστραφεί τα σπίτια αφήνοντας αρκετές χιλιάδες οικογένειες αστέγων. Την ίδια στιγμή, ο κ. Wibisono τόνισε ότι το δικαίωμα του παλαιστινιακού λαού να αντιστέκεται στην κατοχή δεν μπορούσε να δικαιολογήσει την έναρξη των χιλιάδων ρουκέτες και όλμους που κατευθύνονται εναντίον ισραηλινών αμάχων.

Τουλάχιστον 2.000 ρουκέτες και όλμους φέρεται να απολύθηκε προς το Ισραήλ από νωρίτερα αυτό το μήνα, σύμφωνα με το Γραφείο για τον Συντονισμό των Ανθρωπιστικών Υποθέσεων ( OCHA ).


Δύο παιδιά στέκονται μπροστά από ένα σπίτι που ανακοίνωσε η αστυνομία καταστράφηκε από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Maghazi προσφυγικό καταυλισμό στο κέντρο της Λωρίδας της Γάζας. UN Photo / Σαρίφ Σαρηαν

Εν τω μεταξύ, πάνω από 2.900 στόχους στην Παλαιστίνη κόπηκαν κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου, ο οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών επιβεβαίωσε.

Οι μάχες ανάγκασαν περίπου 118.000 Παλαιστίνιους να αναζητήσουν καταφύγιο σε 77 σχολεία από την Υπηρεσία Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή, Διευθυντής της UNRWA Νομικών Θεμάτων, Lance Bartholomeusz, είπε το Συμβούλιο.

Το ποσοστό αυτό είναι περίπου 6 τοις εκατό του πληθυσμού της Γάζας, και να διπλασιάσει την κορυφή στην UNRWA καταφύγια κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης 2008-2009, ο κ. Bartholomeusz είπε.

Οι άμαχοι στη Γάζα δεν έχουν ασφαλές μέρος για να πάει με 44 τοις εκατό της γης κηρυχθεί «ζώνη no-go» από τον ισραηλινό στρατό, σύμφωνα με το OCHA.
Οι εγκαταστάσεις της UNRWA δεν έχουν ανοσία στην καταστροφή. Τουλάχιστον 18 ιατρικές εγκαταστάσεις, περιλαμβάνουν οι πέντε UNRWA κλινικές υγείας έχουν πληγεί από αεροπορικές επιδρομές και βομβαρδισμούς. Επιπλέον, τουλάχιστον ένα σχολείο χτυπήθηκε τη Δευτέρα και μόνο, στη συνέχεια, για δεύτερη φορά την Τρίτη, των ανθρωπιστικών οργανώσεων του ΟΗΕ πήγε να επιθεωρήσει τη ζημιά.
Η υπηρεσία του ΟΗΕ απευθύνει έκκληση για 115 εκατομμύρια δολάρια και οι ανθρωπιστικοί οργανισμοί αναμένεται να εκδώσει μια πλήρη πλατφόρμα του Flash προσφυγών εντός των προσεχών ημερών, η κα Kagan δήλωσε.

Σάββατο, 15 Μαρτίου 2014

WWF: Aγώνας για καθαρή ενέργεια στην Ελλάδα

Αγαπητοί φίλοι,
Σας γράφω γιατί βρισκόμαστε σε κρίσιμο σημείο στον αγώνα μας για καθαρή ενέργεια στην Ελλάδα. Χρειαζόμαστε την υπογραφή σας για να αποτρέψουμε το χτίσιμο της νέας λιγνιτικής μονάδας της ΔΕΗ, της γνωστής «Πτολεμαϊδας V».
Από τα αρνητικά που θα φέρει η νέα μονάδα, ίσως το ανθρώπινο κόστος είναι το πιο καταθλιπτικό: μεγαλύτερη επιβάρυνση της υγείας σε περιοχές όπου ήδη 1 στους 3 θανάτους οφείλεται σε καρκίνο! (Αν βαστάει η καρδιά σας, διαβάστε εδώ την επιστολή που μας είχε στείλει μια μητέρα από την περιοχή). Το περιβαλλοντικό κόστος εννοείται πως θα είναι μεγάλο και θα το πληρώνουμε για πολλά χρόνια, κι ας μη φανεί ποτέ στους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Όσο γι'αυτούς που καταλαβαίνουν μόνο από νούμερα, η οικονομική μελέτη μας έδειξε ότι και με στενά οικονομικά κριτήρια, είναι μια ριψοκίνδυνη επένδυση.
Γιατί τότε προχωράει; Η λογική φαίνεται πως είναι ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή χρειάζεται άμεσα επενδύσεις και είναι έτοιμη να πληρώσει οποιοδήποτε τίμημα γι’αυτό. Εμείς όμως δεν πιστεύουμε ότι αυτή η ‘άνευ όρων παράδοση’ εκφράζει τη θέληση του κόσμου.
Αν θέλετε, θα είναι μεγάλη βοήθεια να διαθέσετε δυο λεπτά για να υπογράψετε την έκκληση στο http://www.wwf.gr/ptolemaida5/ .
Με την έκκληση θέλουμε να δείξουμε ότι δεν αποδεχόμαστε την επένδυση αυτή σαν μονόδρομο. Δε θέλουμε να δεσμευτούμε σε ένα ‘βρώμικο’ μέλλον. (Σκεφτείτε μόνο ότι αν λειτουργήσει το εργοστάσιο, θα αρχίσει το 2020 και θα λειτουργεί τουλάχιστον ως το 2060!!)
Σας χρειαζόμαστε και για να μαθευτεί το ζήτημα παραπέρα. Στην ιστοσελίδα μας http://www.wwf.gr/el/campaigns/ptolemaida5συγκεντρώσαμε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να πείσετε έναν ‘δύσπιστο’ φίλο σας που θα σας πει, «Ο λιγνίτης είναι φθηνός γιατί είναι άφθονος στην Ελλάδα»  ή «Μα, δεν υπάρχει άλλη λύση!».
Με δυο λόγια η προσπάθειά μας ως τώρα: για να φρενάρουμε το έργο, βάλαμε στόχο να αποκαλύψουμε την αλήθεια στους πιθανούς χρηματοδότες του. Πριν λίγους μήνες, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ανακοίνωσε ότι δεν έχει κανένα ενδιαφέρον για το έργο. Τα επιχειρήματά μας την έπεισαν ότι πρόκειται για κακή επένδυση!
Ο επόμενος στόχος μας είναι η Γερμανική επενδυτική τράπεζα KfW, που δυστυχώς φαίνεται έτοιμη να καλύψει το κενό. Το παράδοξο είναι ότι η KfW έχει ‘οικολογικό’ προφίλ και συνειδητά έχει πάψει να χρηματοδοτεί τέτοιες επενδύσεις παλιάς ‘βρώμικης’ τεχνολογίας στη Γερμανία. (Μα γιατί τότε να το κάνει στην Ελλάδα;;)
Ελπίζω να μη σας κούρασα! Θα σας κρατήσουμε ενήμερους για το πώς προχωρά η καμπάνια! Είμαι στη διάθεσή σας στο theo.nantsou@wwf.gr .  
Φιλικά,
Θεοδότα Νάντσου, επικεφαλής τμήματος περιβαλλοντικής πολιτικής

Σάββατο, 13 Ιουλίου 2013

Το 1/3 των Ελλήνων ζουν με λιγότερα από 470 ευρώ μηνιαίως, ενώ 1 στα 5 παιδιά ζει επίσης κάτω από τα όρια της φτώχειας.

Ένας ιδιόμορφος «τρίτος κόσμος» γεννιέται στην Ελλάδα    

Την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φτώχειας, 16 Οκτωβρίου, είδαν το φως της δημοσιότητας συγκλονιστικά στοιχεία!

Το 1/3 των Ελλήνων ζουν με λιγότερα από 470 ευρώ μηνιαίως, ενώ 1 στα 5 παιδιά ζει επίσης κάτω από τα όρια της φτώχειας. Μιλάμε πλέον -και επισήμως;- για την κοινωνία των 2/3! Ούτε αυτοί όμως αισθάνονται ασφαλείς, αφού το 60% δηλώνουν ότι ζουν με το φόβο ότι μία ημέρα μπορούν να ξυπνήσουν φτωχοί, «εφιάλτης» που συνδέεται άμεσα με το ότι το 50% πιστεύει ότι φτωχός μπορεί κανείς να «καταντήσει» από κάποιο τυχαίο γεγονός, πχ αρρώστια, απόλυση σε προχωρημένη ηλικία. Όπως αποδεικνύεται, το πρόσωπο του κοινωνικού κράτους, παρά τις επανειλημμένες «πλαστικές επεμβάσεις» εξακολουθεί να φαίνεται «χλωμό» στον πολίτη, αδύναμο να του προσφέρει ασφάλεια.

Τα στοιχεία αυτά της Κάπα Research, ήρθαν να προστεθούν στις απόψεις που υιοθετούνται από όλο και περισσότερους, περί αφανισμού της μεσαίας τάξης αφ' ενός και εφ' ετέρου περί δημιουργίας γενεών, με σημαιοφόρους στην ιδιόμορφη αυτή «παρέλαση» τους σημερινούς 30ντάρηδες, που -σε αντίθεση με ό,τι ισχύει στην Ελλάδα από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου- δεν περιμένουν η ζωή τους να είναι καλύτερη από αυτή των γονιών τους.

Πολλοί μάλιστα, προεξοφλούν ότι θα είναι χειρότερη, αφού η απόκτηση σπιτιού, η δημιουργία «κομποδέματος» για μια δύσκολη ώρα και πολλά ακόμη αυτονόητα για τις παλαιότερες γενιές, αποτελούν για αυτούς «όνειρα θερινής νυκτός». Το μόνο για το οποίο μπορούν να είναι «περήφανοι» είναι ότι η «γενιά των 700 ευρώ», αποτέλεσε αντικείμενο μελέτης για τους σύγχρονους κοινωνιολόγους και οικονομολόγους. Όλοι αναρωτιούνται πώς τα καταφέρνουν!

Για την επίλυση της -ομολογουμένως δύσκολης- εξίσωσης δίνεται ως δεδομένο ότι ο δανεισμός των νοικοκυριών ανήλθε στα 89,3 δισ. ευρώ εκ των οποίων τα 37,3 δισ.αφορούν καταναλωτικά και πιστωτικές κάρτες. Ακόμη, αναφέρεται ότι τα τελευταία πέντε χρόνια οι αυτόχειρες, που βρίσκονται στην ηλικιακή κλίμακα 25-45 αποτελούν κάθε χρόνο το 38-40% του συνόλου των αυτοκτονιών. Η αυτοκτονία είναι παγκοσμίως η τρίτη αιτία θανάτου στις ηλικίες από 15 έως 34 χρόνων, αλλά η πλειοψηφία τους αφορά ενηλίκους, προσθέτει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Κυνική απαισιοδοξία και καταστροφολογία; Πιθανώς, αλλά φαίνεται να αποτελεί ελληνική «επιδημία» αυτός ο τρόπος σκέψης, αφού το 68,4% θεωρούν ότι η ψαλίδα μεταξύ πλούσιων και φτωχών θα ανοίξει κι άλλο στο μέλλον.

Εκτός του 1/3 των απόλυτα φτωχών, αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των σχετικά φτωχών, εξηγούν οι ειδικοί. Γιατί μπορεί ένα εισόδημα άνω των 470 ευρώ να απορρίπτει κάποιον από τη «λίστα φτωχών», δε του εξασφαλίζει όμως τα απαραίτητα για την κάλυψη των -βασικών- αναγκών.
Η διεύρυνση της φτώχειας -σχετικής και απόλυτης- καταφέρει γερά χτυπήματα στα θεμέλια της κοινωνικής συνοχής, προειδοποιούν οι ειδικοί για κοινωνικά θέματα των κομμάτων της αντιπολίτευσης, συνδικάτων και επιστημονικών φορέων. Μιλούν για «τέλος εποχής», δημιουργία «ιδιόμορφου τρίτου κόσμου» και «νέας τάξης νεόπτωχων».
Ομοφώνως υποστηρίζουν ότι αν η κατάσταση δεν αλλάξει, οι κοινωνικές συγκρούσεις θα είναι αναπόφευκτες και ότι τα μέτρα της κυβέρνησης για την καταπολέμηση της φτώχειας κινούνται στη λογική της «φιλανθρωπίας» και σε καμία περίπτωση δεν συνιστούν αποτελεσματική αντιμετώπιση. Επιδόματα εξευτελιστικά, που απλώς διαχειρίζονται την εξαθλίωση, χαρακτηρίστηκαν από κάποιους.
Τέλος, προτείνουν λύσεις που πρέπει να εφαρμοστούν προτού η κοινωνική ειρήνη αποτελέσει παρελθόν.

Έρευνα: Αργυρώ Π. Τσατσούλη


_____________________

Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2013

Πλήρωσε το πρόστιμο του 1 δισ. στην Apple σε κέρματα των 5 λεπτών!
Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι ιθύνοντες της Apple το πρωί του Σαββάτου όταν αντίκρισαν στις πύλες της εταιρείας 30 οχήματα που μετέφεραν κέρματα αξίας 5 λεπτών.

Όταν είπαν στους οδηγούν ότι προφανώς πρόκειται για λάθος, ο Τιμ Κουκ έλαβε μια κλήση από τον γενικό διευθυντή της Samsung ο οποίος τον ενημέρωνε ότι η εταιρεία του αποφάσισε να πληρώσει το πρόστιμο του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων σε κέρματα!
Το αστείο της υπόθεσης είναι ότι η απόφαση του δικαστηρίου δεν διευκρινίζει τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η πληρωμή του ποσού στην Apple συνεπώς η Samsung έχει την απόλυτη ευχέρεια να καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο θα εξοφλήσει το πρόστιμο.
Το ιδιοφυές trolling προκάλεσε νέους πονοκεφάλους στην Apple καθώς τώρα θα πρέπει να καταμετρηθούν τα κέρματα προκειμένου να διαπιστωθεί αν το ποσό είναι ολόκληρο ενώ στη συνέχεια πρέπει να ψάξουν ποια τράπεζα θα δεχθεί αυτό τον όγκο κερμάτων προκειμένου να τα βάλει σε τραπεζικό λογαριασμό.
Ο Λι Κουν Χι, πρόεδρος της Samsung Electronics, ανακοίνωσε στα ΜΜΕ ότι η εταιρεία του δεν θα κάτσει με σταυρωμένα τα χέρια να δέχεται προσβολές από μια «παρέα τύπων με στυλ» και αν θέλουν όντως να παίξουν βρώμικα τότε θα γίνει έτσι.
«Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κέρματα για να πίνετε αναψυκτικά εφ όρου ζωής ή να τα λιώσετε για να κάνετε υπολογιστές, δεν είναι πρόβλημά μου, εγώ ξεπλήρωσα τις οφειλές μου σύμφωνα με ότι προβλέπει ο νόμος» ήταν το σχόλιο του «σκληρού» Κουν Χι ενώ τις επόμενες ημέρες στα κεντρικά της Apple θα φτάσουν 20 δισεκατομμύρια κέρματα αξίας 5 λεπτών.*από το: http://www.newsbomb.gr/